lam877389
lam877389
lam877389
lam877389
姚欣莐
4301431
赢墟
··· 1,252 Vistors
Move-in date 17 Aug 2018 Joined
position --
birthday 09 Jan Birth

Trader tốn những loại phí gì khi giao dịch? Đọc ngay để còn biết đường bảo vệ túi tiền nào!

Xin chào cả nhà! Chi phí giao dịch là tổng chi phí mà một trader phải gánh chịu để vận hành công việc trading của mình. Có một số loại chi phí tùy chọn như phí mua dịch vụ tin tức, dịch vụ phân tích kỹ thuật hoặc kết nối nhan hơn, nhưng ngoài ra trader cũng phải chi trả những loại chi phí bắt buộc.

(Vui vẻ) Ông Trump là người giúp tăng cường đoàn kết giữa các chuyên gia tài chính và Trader

Nói thật, từ ngày anh Trump bác họ tôi lên làm Tổng thống, các phe phái nghiên cứu phân tích thị trường bớt chửi bớt cãi nhau nhiều lắm. Phe đầu tư giá trị, phe đầu tư tăng trưởng, phe canslim, phe CFA, phe chiêm tinh, phe price action, phe gann, phe PTKT... bỗng nhiên yêu thương lẫn nhau hơn rất nh

- THE END -