Note

USDCAD sẽ tăng nếu tăng nguồn cung dầu khả thi

· Views 111

USDCAD sẽ tăng nếu tăng nguồn cung dầu khả thi

Đây là một cách nhìn về USDCAD, OPEC CARTEL đang xem xét việc bổ sung nguồn cung đang leo gần đến mức trước đại dịch trong khi tận dụng lợi thế của giá cao hơn.

Giá trị hợp lý của dầu thô là khoảng 80 mỗi thùng trong khi DXY có vẻ sẵn sàng tăng trong thời gian ngắn do lo ngại suy thoái toàn cầu, các nhà đầu cơ đang rất lạc quan vào thời điểm này, điều này cho chúng ta thấy nhiều chiều trong giao dịch này đang tăng trở lại. Chúng ta nên lên kế hoạch mở rộng quy mô cho giao dịch của mình!

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.