Note

GBPUSD hỗ trợ đột phá

· Views 83

GBPUSD hỗ trợ đột phá

Giá đang kiểm tra mức hỗ trợ 1.301 với một sự đột phá giả và sau khi không có sự phục hồi, giá hình thành một sự hợp nhất trước khi phá vỡ với mức giá thắt chặt. Tôi đang chờ đợi sự phân tích của giá và sự sụt giảm. Mục tiêu của tôi là hỗ trợ 1.29000

Còn các bạn thì sao?

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.