yantoyong05
yantoyong05
yantoyong05
yantoyong05
64 Follow 57 Followers
11 Popularity
万三点金
万三点金
HƯƠNG
··· 22 Vistors
Move-in date 18 Jul 2020 Joined
position Indonesia
birthday 05 Aug Birth
Forex License
Đây là phân tích của mình ngày hôm qua. Hiện tại giá đã đi được hơn 120 pip. Chúc mừng mọi người đã tham gia vào lệnh. #Todayanalysis# #TradeNotes# ...

- THE END -