MaxPham
MaxPham
MaxPham
MaxPham
2 Following 368 Followers
4,020 Popularity
kgb27474
NEWSVID
FOLLOWME Support
··· 272 Vistors
Move-in date 23 Jun 2020 Joined
position Vietnam
birthday 02 Feb Birth
What you do today can improve all of your tomorrows!
Chào mọi người. Lại là Minh đây, mọi người vẫn giao dịch tốt chứ ? Ngày hôm nay thì mình sẽ nói một chút về vấn đề quản lí rủi ro tài khoản, điều mà làm cho hầu hết các trader...
Chào mọi người. Lại là Minh đây, mọi người vẫn giao dịch tốt chứ ? Ngày hôm nay thì mình sẽ nói một chút về vấn đề quản lí rủi ro tài khoản, điều mà làm cho hầu hết các trader...

#ChristmasDailyTreat# - Winners Announcement

Following our Christmas Daily Topics campaign ended last Friday, are you excited to see what’s in our Christmas Daily Treat gift box and who are the lucky winners to take them home? Check out the winners for the #ChristmasDailyTreat#campaign below! Winners & Prizes
Xin chào mọi người. Lại là Minh đây.Hiện tại XRPUSDT đã có 1 đợi giảm mạnh lên tới 51%, đây là cơ hội tốt để mọi người mua rải vùng 0.2x về 0.1x để hold dài hạn. Dòng vốn g...
 • Muadong:
  Bài nào của anh ra em cũng theo dõi, mà a ít đăng bài quá
 • Doanngoctu:
  Coin bạn thường trade ngắn hạn hay trade dài hạn vậy ?
Xin chào mọi người. Lại là Minh đây.Hiện tại XRPUSDT đã có 1 đợi giảm mạnh lên tới 51%, đây là cơ hội tốt để mọi người mua rải vùng 0.2x về 0.1x để hold dài hạn. Dòng vốn g...
 • Muadong:
  Bài nào của anh ra em cũng theo dõi, mà a ít đăng bài quá
 • Doanngoctu:
  Coin bạn thường trade ngắn hạn hay trade dài hạn vậy ?

#ChristmasDailyTreat# TOPIC - What brought you to the forex market?

Every crisis is a turning point that shifts you out from your comfort zone. During the crisis period, there were plenty of laid-off cases with businesses closing down everywhere. However, it is during this period that some pick up new skills while others were lucky enough to stay ahead by trading wi
Chào mọi người.Lại là Minh đây. Đã lâu không đăng bài rồi.Mọi người tuần mới giao dịch thế nào rồi ?Mình thì khá may mắn, hiện tại các cặp tiền đều đi theo dự định của mìn...
Chào mọi người.Lại là Minh đây. Đã lâu không đăng bài rồi.Mọi người tuần mới giao dịch thế nào rồi ?Mình thì khá may mắn, hiện tại các cặp tiền đều đi theo dự định của mìn...
Xin chào mọi người. Lại là Minh đây. Đây là nhận định bản thân của mình về AUDCAD trong thời gian sắp tới.Mọi người có thể tham khảo, chúc mọi người giao dịch thành công....
Xin chào mọi người. Lại là Minh đây. Đây là nhận định bản thân của mình về AUDCAD trong thời gian sắp tới.Mọi người có thể tham khảo, chúc mọi người giao dịch thành công....
Xin chào mọi người, lại là Minh đây. NZDUSD - Pin Bar giảm giá có thể thấy giá bán xuống còn 0,6520 Xu hướng ngắn hạn: Trung lập Các mức chính ngắn hạn: 0,6160, 0,6215, 0,6390, 0,65...
Xin chào mọi người, lại là Minh đây. NZDUSD - Pin Bar giảm giá có thể thấy giá bán xuống còn 0,6520 Xu hướng ngắn hạn: Trung lập Các mức chính ngắn hạn: 0,6160, 0,6215, 0,6390, 0,65...
Chào mọi người. Lại là Minh đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nhận định về cặp GU trong thời gian tới. GBPUSD - Xu hướng chuyển sang hơi tích cực sau khi giá phá vỡ từ hợp nhất tuần...
USDJPY - Nhiều tín hiệu Hành động giá giảm tạo thêm áp lực giảm giá Xu hướng ngắn hạn: Giảm Các cấp độ chính ngắn hạn: 101,00, 104,20 đến 105,00, 106,10, 106,60 đến 106,90 khu ...
DAX - Mô hình Đầu và Vai giảm giá lớn bị phá vỡ Xu hướng ngắn hạn: Giảm Các cấp độ chính ngắn hạn: 11225, 11570, 11920, 12280, 12400, 12630, 12800, 13000, 13300, 13800. Tín hiệu Hà...

Pull-up Update