tuntran
tuntran
tuntran
tuntran
clake0123
Maud
HUẤN593
··· 27 Vistors
Move-in date 17 Jul 2020 Joined
position --
birthday 01 Jan Birth
ayo....
k đăng nhập d

Chia sẻ indicator ZigZag theo phương pháp của Galen Woods

Nếu anh chị em nào trade theo phương pháp của bác Galen Woods thì chắc biết indicator Zigzag của bác này. Hôm trước em có post bài xin bộ indicator nhưng có vẻ không ai có nên em mò tự viết cái indi zigzag chia sẻ cho anh chị em. Anh chị em xài thoải mái nếu thấy lỗi thì báo em sửa lại nhé. Indi n

AUDUSD

#trading# 👇🤗🤗🤗
#90USDBonus# When will I receive the 90 $ bonus as promised?

Pull-up Update