thuvienforex678
thuvienforex678
thuvienforex678
thuvienforex678
54 Following 79 Followers
101 Popularity
Jeffery0525
vovanhuy005
pthy.1805
··· 37 Vistors
Move-in date 10 Jul 2020 Joined
position --
birthday 15 Mar Birth
#XAU/USD##XAU/USD# Theo nhận định cá nhân, tất cả chỉ tham khảo, tiền của bạn tự bạn quyết định. Chúc bạn có nhiều $
#XAU/USD##XAU/USD# Theo nhận định cá nhân, tất cả chỉ tham khảo, tiền của bạn tự bạn quyết định. Chúc bạn có nhiều $
#GBP/USD# plan cho tuần này. chúc ae có nhiều $
Nasdaq is trading at a 50.4 price-to-earnings (P/E) ratio, and its valuation has reached an inhibitive level, but there might be a pullback considering the US Covid-19 infections and the spat between ...
Gold Price Outlook Bullish on FOMC Rate Decision & US Relief Bill #Goldboom# #FOMC# #BullishSentiment# #ForexForecast#
Weekend forex humour! 😉 #ForexForecast# #TradeComment#

Second Week of July - Weekly Report

2020/07/14-2020/07/18 Total Trading Orders 86,039 Compared with 83,097 orders last week, increased 2,942 orders, and the increase rate is 3.54% For the 2nd week of July, the total profit of the top 10 traders with the highest profit has reached 154K dollars. @财约你 registered 11days ago, become Top 1
#GBP/USD#Hiện usd đi đúng plan 1 tháng. nhận định của mình. không nên vào lệnh nữa. đợi xem plan mới nhà cái chọn hướng nào. không nên vội 好吃好吃好吃
#GBP/USD#Hiện usd đi đúng plan 1 tháng. nhận định của mình. không nên vào lệnh nữa. đợi xem plan mới nhà cái chọn hướng nào. không nên vội 好吃好吃好吃
#XAU/USD# Thị trường này khốc liệt lắm. Anh em chưa có kiến thức thì nên cẩn thận
#XAU/USD# Thị trường này khốc liệt lắm. Anh em chưa có kiến thức thì nên cẩn thận
曾经做1手的人,现在做0.1手,即使损了也不怕
Tặng những người bạn. 😊😊😊
强大的压力位能否撑得住,2个4小时以后见结果吧,睡了!#gold# #晒单专区#
撑得住 专区 能否 小时 压力

Pull-up Update