Nhi39
Nhi39
Nhi39
Nhi39
末心の残阳
风月111
OKiii
··· 1,264 Vistors
Move-in date 07 Jan 2018 Joined
position --
birthday 07 Jan Birth

USD/CHF trong ngày: chịu áp lực

Đề nghị của chúng tôi: các vị trí ngắn dưới 0.9690 với mục tiêu tại 0.9660 và 0.9640 trong phần mở rộng Phương án thay thế: trên 0.9690 tìm kiếm xu hướng cao hơn với 0.9710 và 0.9735 là mục tiêu Nhận xét: chỉ số RSI được trộn lẫn để giảm CHỈ SỐ QUYẾT ĐỊNH: 86.69% người mua 13.31% người bán Phân t

- THE END -