Post
· Views 637
#XAU Chút nhận định về em vàng. Vàng sau khi retest lại vùng cản mạnh 1915-1919 đã giảm mạnh. Và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Engulfing ở D1 đồng thời tạo vùng supply zone trên D1 và H4. Tín hiệu cho ae seller là đây chứ đâu :))). Deal sell limit XAU 1912 SL 1922 TP R4-R5 (1860-1870). #80% thời gian của trader là chờ đợi cơ hội và tín hiệu để vào lệnh. Vì vậy hãy kiên nhẫn đợi khi thị trường xác nhận để có được 1 deal đẹp với tỉ lệ RR cao nhất.#FX# #trading# #ForexForecast# #TradeNotes# #IamAtrader#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

take it easy bro
LionelHo
Author
@noahscair:whats up bro :)))

-THE END-