Note

NHỮNG LƯU Ý BONUS 100% SÀN KVB

· View 237

 

NHỮNG LƯU Ý BONUS 100% SÀN KVB

1. Thời gian: Ngày 1/9/2021 đến ngày 31/10/2021


2. Đối tượng: Tất cả khách hàng của KVB PRIME

3. Quy định hoạt động
A. Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng phải có tài khoản giao dịch tuân thủ đúng thỏa thuận mở khoản của KVB PRIME; phải từ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi hợp pháp tại quốc gia hoặc khu vực cư trú.
B. Bất kể khách hàng có bao nhiêu tài khoản giao dịch tại KVB PRIME, cùng một người dùng (cùng một ID) chỉ có thể tham gia hoạt động thưởng một lần.
C. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng có thể truy cập vào Trung tâm người dùng để đăng ký tham gia sự kiện thưởng này. Bằng cách nạp từ 500 USD trở lên vào tài khoản giao dịch, bạn có thể nhận được 100% khoản tín dụng thưởng tương ứng. Việc chuyển tiền giữa các tài khoản không được coi là tiền gửi hợp lệ cho sự kiện này.
D. Nếu khoản tiền gửi đầu tiên ít hơn 500 USD, bạn không đủ điều kiện để tham gia sự kiện này.
E. Khách hàng có thể chuyển đổi 5 USD tín dụng thưởng thành Số dư mỗi khi hoàn thành đủ 10 lot giao dịch.
F. Bạn có thể nhận được tiền thưởng tối đa lên đến 10.000 USD.
Ví dụ: Nếu khách hàng A gửi 1.000 USD vào KVB PRIME, chúng tôi sẽ cấp cho khách hàng 1.000 USD thưởng tín dụng. Trong sự kiện này, khách hàng A nạp thêm 200 USD và chúng tôi cấp thêm 200 USD thưởng tín dụng. Khách hàng có thể tiếp tục gửi tiền và nhận thưởng cho đến khi đạt được mức thưởng tối đa 10.000 USD.
G. Kể từ lần gửi tiền nhận thưởng đầu tiên, khách hàng có 2 tháng tích lũy khối lượng giao dịch để chuyển khoản tín dụng thưởng sang Số dư.
H. Đối với tài khoản đã nhận tiền thưởng, nếu thực hiện rút tiền hoặc chuyển tiền trong thời gian diễn ra sự kiện, khoản tín dụng thưởng chưa được chuyển đổi sẽ bị thu hồi.
I. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu tỷ lệ ký quỹ của khách hàng nhỏ hơn hoặc bằng 50%, hệ thống sẽ thực hiện thanh khoản bắt buộc.
J. Nếu Equity của khách hàng thấp hơn 120% khoản thưởng tín dụng, tín dụng thưởng sẽ bị thu hồi.

📲 Link đăng ký tài khoản KVB (miễn phí): 🆓️
CLICK HERE 

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #LợinhuậnForexcủatôi# 

 #OPINIONLEADER# 

 #Profitshow# 

 #copytradingprofit# 

 #FX#  #trading# 

 #KVBPRIME中文服务# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 10 FCOIN reward
avatar

Hot

Lahuti
Author
😍😍😍👍👍👍

-THE END-

login