Note

Bạn đã biết về các nguyên tắc phân tích kỹ thuật?

· View 284

Phân tích kỹ thuật chủ yếu là việc nghiên cứu các biểu đồ giá nhằm mục đích xác định các xu hướng giá trong các giai đoạn phát triển ban đầu. Nó được dựa trên 3 nguyên tắc:


1. Hành động giá không để ý đến mọi thứ

2. Giá biến động theo xu hướng

3. Bản thân lịch sử giá sẽ lặp lại


Trên thực tế, phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu tâm lý đám đông bởi vì bạn đang xem xét cách các nhà giao dịch khác phản ứng lại thị trường tài chính. Hãy học cách đọc các biểu đồ giá từ các nhà đào tạo có trình độ chuyên môn cao của chúng tôi và tìm ra đặc điểm của đám đông. Sau khi làm được việc này, bạn sẽ bất ngờ với sự khác biệt mà nó tạo ra đối với các quyết định giao dịch của bạn.


Đăng nhập và trải nghiệm giao dịch ngay!


Tham gia cộng đồng của các nhà giao dịch KVB PRIME để trao đổi thêm về thị trường, kỹ thuật thuật giao dịch


#forexmarket#

#trading#

#investment#

#brokersreview#

#FlashNews#

#Knowledge#
Bạn đã biết về các nguyên tắc phân tích kỹ thuật?

Edited 10 Jun 2021, 02:43

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login