xfinance
xfinance
xfinance
xfinance
菩提浮萍
Williambull
锦绣前程tickmill
··· 377 Vistors
Move-in date 24 Aug 2020 Joined
position Vietnam
birthday 11 Mar Birth
SA TĂNG - KIEUFOREX

Profit by Following

534.42 USD
 • Symbol XAU/USD
 • Trading Account #4 32015189
 • Broker RoboForex
 • Open/Close price 1,843.78/1,851.62
 • Volume Buy 0.13 Flots
 • Profit 101.92 USD

Profit by Following

303.02 USD
 • Symbol EUR/USD
 • Trading Account #4 32015189
 • Broker RoboForex
 • Open/Close price 1.20786/1.21121
 • Volume Buy 0.3 Flots
 • Profit 100.50 USD

Profit by Following

303.02 USD
 • Symbol EUR/USD
 • Trading Account #4 32015189
 • Broker RoboForex
 • Open/Close price 1.20786/1.21121
 • Volume Buy 0.3 Flots
 • Profit 100.50 USD
#NewTraders#Hello everyone, nice to meet you. Please follow my new trader account#8. Come with me to have wonderful trading!
#NewTraders#Hello everyone, nice to meet you. Please follow my new trader account#8. Come with me to have wonderful trading!
About 3 months 30 days profit 80%. step by step follow me to make money together Any question about EA and subcribe, inbox me. thanks 😍 and have a dinner. @XFINANCE SUPER VIP

Profit by Following

124 USD
 • Symbol EUR/USD
 • Trading Account #4 32015189
 • Broker RoboForex
 • Open/Close price 1.21394/1.21647
 • Volume Buy 0.8 Flots
 • Profit 202.40 USD

Profit by Following

124 USD
 • Symbol EUR/USD
 • Trading Account #4 32015189
 • Broker RoboForex
 • Open/Close price 1.21394/1.21647
 • Volume Buy 0.8 Flots
 • Profit 202.40 USD
get profit everyday and rank is stabilize xfinance@XFINANCE SUPER VIP [美元大涨][美金][钱] if you want like me, follow my account
get profit everyday and rank is stabilize xfinance@XFINANCE SUPER VIP [美元大涨][美金][钱] if you want like me, follow my account
No need high profit, only need regular and stable. xfinance Vietnam 🇻🇳

SAU ĐÂY (SỰ KIỆN) -Quy tắc đầu tiên để có được lợi nhuận đầy hứa hẹn: Quản lý vốn có kỷ luật

Khi nói đến giao dịch, cho dù bạn phân tích biểu đồ giỏi đến đâu, nếu không có một hệ thống quản lý rủi ro phù hợp, bạn rất có thể phải đối mặt với hai kết quả: Thua lớn hoặc Thắng nhỏ. Trên thực tế, có thể nói rằng 90% các giao dịch thua lỗ đến từ các nhà giao dịch thiếu kiến thức cơ bản về quản lý

Profit by Following

130.87 USD
 • Symbol GBP/USD
 • Trading Account #4 32015189
 • Broker RoboForex
 • Open/Close price 1.36143/1.35581
 • Volume Sell 1.16 Flots
 • Profit 651.92 USD
Hi guys, on 19:30 HK time ( 18:30 VN time) next Monday 11/1, I will talk with topic Disciplined Capital management. HOPE everybody spend your time to listen and will ask about capital management. THA...
Hi guys, on 19:30 HK time ( 18:30 VN time) next Monday 11/1, I will talk with topic Disciplined Capital management. HOPE everybody spend your time to listen and will ask about capital management. THAN...

Pull-up Update