honghanh.01062001
honghanh.01062001
honghanh.01062001
honghanh.01062001
刘永怡
Jie631
Thanh Phuoc
··· 25 Vistors
Move-in date 06 Aug 2020 Joined
position Vietnam

Mạng Ethereum Classic chứng kiến đợt tấn công 51% thứ hai, 1.7 triệu USD bị đánh cắp

Ethereum Classic vừa chứng kiến một cuộc tấn công 51% thứ hai gần như giống hệt như vụ hồi đầu tháng này. Được biết, vụ việc được tiết lộ trong một phân tích được thực hiện bởi công ty AI Blockchain Bitquery. Trong bản báo cáo, Bitquery cho biết có hơn 465.000 ETC được phân bổ cho cuộc tấn công 5
Please consider the bonus of $ 90 to help me, gmail honghanh.01062001@gmail.com

- THE END -