ÂNA
ÂNA
ÂNA
ÂNA
3,278 Follow 46 Followers
688 Popularity
Trinh
Henry812
My Nguyen
··· 1,374 Vistors
Move-in date 17 Aug 2018 Joined
position China
birthday 10 Jan 1987 Birth
avatar
13 Jan

EUR/JPY trong ngày: xu hướng đi lên

Đề nghị của chúng tôi: xu hướng đi lên miễn 121.70 là mức hỗ trợ Phương án thay thế: điểm phá vỡ 121.70 sẽ gọi 121.30 và 121.07 Nhận xét: chỉ số RSI trên 70, điều đó có nghĩa là cặp tiền đang trong xu hướng tăng kéo dài hoặc chỉ mua quá mức, do đó bị ràng buộc vào điều chỉnh. MACD nằm trên đường tín

- THE END -