wui2076
wui2076
wui2076
wui2076
99 Follow 24 Followers
52 Popularity
mjt3491
svk4100
CHIẾN796
··· 105 Vistors
Move-in date 04 Sep 2019 Joined
position China
#GOLDTODAY# Vàng vẫn yếu, Các quan chức Fed từ chối nới lỏng tiền tệ hơn bất chấp những lo ngại về triển vọng kinh tế. Do vắc xin và các quan chức Fed từ chối nới...
社区发布新版啦?
欧元/美元 当日内: 短期关键阻力位在1.1790。 转折点: 1.1790 交易策略: 在 1.1790 之下,看跌,目标价位为 1.1745 ,然后为 1.1720 。 备选策略: 在 1.1790 上,看涨,目标价位定在 1.1810 ,然后为 1.1835。...

- THE END -