wos0826
wos0826
wos0826
wos0826
116 Follow 13 Followers
61 Popularity
xfg6220
nzx0814
bdx4454
··· 122 Vistors
Move-in date 04 Sep 2019 Joined
position China
现货黄金 (XAU) - 日内期待技术反弹 目标$1,784及$1,793#行情分析# 周一现货金价下滑0.5%至$1,779,不过从低点近$1,764反弹过来。今晚美国将公佈11月供应管理协会(ISM)製造业指数,而现货金短线走势...

TRADER CỦA TUẦN | @Kinabalu

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà giao dịch phù hợp để học hỏi hoặc chỉ đơn giản là một tín hiệu phù hợp để sao chép giao dịch, đây chắc chắn là nơi chính xác bạn cần theo dõi mỗi tuần bắt đầu từ hôm nay! Tóm lại, chúng tôi sẽ nêu bật MỘT nhà giao dịch xuất sắc hàng tuần dựa trên hiệu suất giao dịch, xế

我是如何一个人管理200多个账户的

很多朋友都好奇我是如何一个人管理200多个账户的其实也很简单,我只要操作我自己的主账户,然后200多个账户通过跟单EA同步我的主账户就行这200多个账户我是分配到20多台阿里云VPS的,VPS相当于一台电脑,只是托管在阿里,24小时运行,每一台VPS同时登陆7-10个MT4,我用的是阿里云的海外服务器,香港的,美国的或者日本的,主要看各个账户所在外汇平台的服务器在哪里,然后相应配置,这样可以减少延迟,国内网络登陆MT4都会有一些延迟,因为大部份主流的外汇平台服务器都在境外,我选的是阿里云16核32G内存的,这个配置同时登陆10个MT4可作到0延迟同步我的主账户,每台VPS一年下来3万多不算贵,
账户 服务器 阿里 延迟 平台 作到

- THE END -