#DựĐoánNFP#

#DựĐoánNFP#

273 View 118 Discuss
Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (NFP) thể hiện số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng trước, trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh phi nông nghiệp. Con số này có thể được đánh giá mạnh mẽ trong những tháng sắp tới và những đánh giá đó cũng có xu hướng kích hoạt sự biến động trong bảng ngoại hối. Nói chung, dữ liệu cao được coi là tích cực (hoặc tăng) đối với USD, trong khi dữ liệu thấp được coi là tiêu cực (hoặc giảm). Hãy cùng đoán ngay bây giờ!
Please login to share your trading experiences!

Thể lệ

Bảng lương Phi nông nghiệp sắp đến! Đoán và nhận ngay phần thưởng lên đến 50 FCOIN

Bảng lương Phi nông nghiệp sắp đến! Đoán và nhận ngay phần thưởng lên đến 50 FCOIN

#DựĐoánNFP# Tháng 4

Người dự đoán tốt nhất của #DựĐoánNFP# Tháng 4 2022. Cùng xem nhé!

Người dự đoán tốt nhất của #DựĐoánNFP# Tháng 4 2022. Cùng xem nhé!

Nhận được 50 FCOIN dễ dàng bằng cách dự đoán NFP tháng 4!

Nhận được 50 FCOIN dễ dàng bằng cách dự đoán NFP tháng 4!

#DựĐoánNFP# Tháng 3

Dự đoán của bạn về Bảng lương phi nông nghiệp Tháng 3 là gì?

Dự đoán của bạn về Bảng lương phi nông nghiệp Tháng 3 là gì?

Ai đã nhận được 50 FCOIN chỉ bằng cách đoán dữ liệu NFP của tháng 3?

Ai đã nhận được 50 FCOIN chỉ bằng cách đoán dữ liệu NFP của tháng 3?

Pull-up Update

Global Partner Program
FOLLOWInterview