#CảnhbáosànForexlừađảo#

#CảnhbáosànForexlừađảo#

1.03k View 142 Discuss
Đây là góc các nhà giao dịch giao lưu và đưa ra những lời cảnh báo về các sàn Forex lừa đảo để tất cả mọi người cùng cảnh giác.
Please login to share your trading experiences!
  • Doanngoctu:
    Đợt này a chết nhiều quá.
  • Soái Hục:
    Mình thấy các sàn tự nhận có nhiều ưu đãi khủng, khác biệt hoàn toàn so với mặt bằng chung thì thường độ uy tín k cao!

Pull-up Update