#WeeklyReport-FOLLOWME#

#WeeklyReport-FOLLOWME#

768View 223Discuss
FOLLOWME weekly data report, released every Monday. The release day will be postponed to the next working day if the day is a FOLLOWME team onsite holiday.
Please login,Leave your thoughts here...
post

FOLLOWME Community Top Trading Report - Third week of January 2021

2021/01/18 - 2021/01/22 Total Trading Volume 413,035 (Up by 5,424 or 1.2% w-o-w) Here comes the third week ranking of our trading community this month. For this week, the TOP 10 Traders have delivered a total profit of $315,000. Among these brilliant Traders, @6686575 is good at swing trading with $

FOLLOWME Community Top Trading Report - Tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2021

2021/01/04 - 2021/01/08 Tổng khối lượng giao dịch 418,459 (Tăng 300,684 hay 39,1% w-o-w) Mọi thứ đều có vẻ mới trong năm ‘Bull’ 2021. Bắt đầu khởi đầu mới này, đây là bảng xếp hạng tuần đầu tiên của cộng đồng giao dịch của chúng tôi trong tháng này. Trong tuần này, 10 Nhà giao dịch hàng đầu đã mang

FOLLOWME Community Top Trading Report - First week of January 2021

2021/01/04 - 2021/01/08 Total Trading Volume 418,459 (Up by 300,684 or 39.1% w-o-w) Everything looks new in the year of ‘Bull’ this 2021. Riding on this new start, here comes the first-week ranking of our trading community this month. For this week, the TOP 10 Traders have delivered a total profit o

FOLLOWME - Brightest Stars in 2020

It was not easy to make it through 2020 and definitely will not get easier this year given the on-going circumstances. However, not all is lost as we witnessed some of the greatest moments in human history in 2020. As for FOLLOWME, we are glad to celebrate some of the brightest stars here today that

Top trading cộng đồng FOLLOWME - Tuần thứ hai tháng 11 năm 2020

2020/11/9-2020/11/13 Total Trading Order406,213So với 340.886 lệnh giao dịch của tuần trước, tổng số lệnh giao dịch đã tăng 19,1% tương đương với 65.327 lệnh trong tuần vừa rồi.Trong tuần qua, 10 Traders hàng đầu đã có hiệu suất vượt trội với tổng lợi nhuận là $263.000 so với $248.000 so với tuần tr

FOLLOWME Community Top Trading Report - Tuần thứ tư của tháng 12 năm 2020

2020/12/21 - 2020/12/24 Tổng khối lượng giao dịch 395,345 (tăng 18.717 hay 4,9%) Chúng tôi hy vọng mọi người đã có một Giáng sinh ấm áp vào thứ Sáu tuần trước. Như thường lệ, các sàn giao dịch lớn trên thế giới đã đóng cửa trước để chào đón kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ngoài những bữa ăn ngon trong thời g
扣脚 大汉 大道 商人 货币 金融

FOLLOWME - Những ngôi sao sáng nhất năm 2020 (Vietnamese)

Thật không dễ dàng để vượt qua năm 2020 và chắc chắn sẽ không dễ dàng hơn trong năm nay với tình hình đang diễn ra. Tuy nhiên, không phải tất cả đều mất đi khi chúng ta chứng kiến một số khoảnh khắc trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với FOLLOWME, chúng tôi vui mừng chào mừng một số ngôi sa

FOLLOWME - Brightest Stars Di Tahun 2020 (Indonesian)

Tidak mudah untuk melewati tahun 2020 dan pasti tidak akan lebih mudah tahun ini mengingat keadaan yang sedang berlangsung. Namun, tidak semuanya hilang saat kita menyaksikan beberapa momen terbesar dalam sejarah umat manusia. Untuk FOLLOWME, kami senang merayakan beberapa bintang paling cemerlang d

FOLLOWME Community Top Trading Report - Fourth Week of December 2020

2020/12/21 - 2020/12/24 Total Trading Volume 395,345 (up by 18,717 or 4.9%) We hope everyone had a warm Christmas last Friday. As usual, major exchanges around the world were closed in advance to welcome the Christmas holiday. In addition to the delicious meals during this pleasant time, here lies o
扣脚 大汉 大道 商人 货币 金融

Win $108,597.14 in One Week! -Weekly Report

2020/08/17-2020/08/21 Total Trading Orders 87,544  Compared with 106,474 orders last week, decreased 7,147 orders, and the decrease rate is -17.7% All great investments start in a violated environment, while winners are often born from such an violated environment. For the third week of August, the
路虎 揽胜 专业户 凯旋 黑马

FOLLOWME Community Top Trading Report - Tuần thứ ba của tháng 12 năm 2020

2020/12/14 - 2020/12/18 Tổng khối lượng giao dịch 376,628 (Tăng 35.486 hoặc 10,4% w-o-w) Đông chí đã đến, và năm mới sắp đến gần. Chỉ trong nháy mắt, năm 2021 đã ở phía trước. Với sự xuất hiện của ngày đông chí, ngoài bánh bao nóng, đây là báo cáo dữ liệu tuần thứ ba của chúng tôi về các hoạt động g
兔仔 大道 商人 货币 金融

FOLLOWME Community Top Trading Report - Fourth Week of November 2020

2020/11/23 - 2020/11/27 Total Trading Order 377,701 Compared with the previous week’s 336,826, the total trading order has shrunk by 12% or 40,875 for the latest week. For the latest week, the Top 10 Traders has delivered an outstanding performance with a total profit of $310,000. Among them, took t
精金

FOLLOWME Community Top Trading Report - Second Week of December 2020

2020/12/7 - 2020/12/13 Total Trading Volume 341,144 (Down by 64, 859 or 15.9% w-o-w) For the latest week, the TOP 10 Traders has delivered a total profit of $350,000, which was a decline compared to last week. However, this week’s top performer on the Top 10 Traders list, @交易ex, performe
交易 四海 智能

Let’s reveal how trader make profit in just short time!- Weekly Report

2020/09/21-2020/09/25 Total Trading Orders 309,362 Compared with 259,933 orders last week, increased 49,429 orders, and the increase rate is 19% For this week, the total profit of top 10 traders with the highest profit has reached 368K dollars. Among traders,  this is the first time for @careny47 be
冷岩 作手

Laporan Teratas Trading FOLLOWME Community - Minggu Keempat Desember 2020

2020/12/21 - 2020/12/24 Total Volume Trading 395,345 (oleh 18,717 atau 4.9%) Kami berharap semua orang mengalami Natal yang hangat Jumat lalu. Seperti biasa, bursa utama di seluruh dunia ditutup terlebih dahulu untuk menyambut liburan Natal. Selain makanan enak selama waktu yang menyenangkan ini, di

Pull-up Update

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

login