Post
Verified Person
· View 115
Hôm qua BOT nó trailing cú này đẹp quá anh em, ăn 2 vòng mới chịu :)). Tối nay có vài tin quan trọng về doanh số bán lẻ tháng và chỉ số sản xuất của philly Fed, dự báo đang xấu cho usd, anh em chơi scalping có thể canh buy trước tin, lãi thì chốt, đừng nuôi, chờ tin ra rồi bắt nhịp theo tin mà đánh :)) chúc anh em ngày mới thắng lợi nha #LễHộiFollowmeFan# #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#
  • 00:00:35

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login