Post
Verified Person
· View 128
KẾT QUẢ GIAO DỊCH NGÀY CUỐI THÁNG 31/08/2021 Nay cuối tháng, tính ko vào lệnh nữa - tắt bot nghĩ, mà thấy cậu vàng rơi về vùng giá đẹp quá nên nhồi theo bot và kết quả là như video đó anh em ak!! Nay toàn tin xấu cho usd, vậy mà usd index cứ tăng khiến cậu vàng nhảy cà tưng hai đầu! Chia sẻ video cho anh em có động lực đi tiếp!! #LễHộiFollowmeFan# #LợinhuậnForexcủatôi# #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#
  • 00:00:52

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME EventFOLLOWME Support
Total 20 FCOIN reward
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login