Post
Verified Person
· View 125
Quan trọng vẫn là quản lý vốn, quản lý BOT, khuya có tin mạnh về báo cáo cuộc họp fomc sáng nay lúc 1:00am, anh em còn kẹt lệnh thì mình nghĩ nên chốt lãi hoặc cắt lỗ đi, usdx đã chọt lên cái kháng cự 93.4 bốn lần rồi, khuya nay mà ra tin tốt phát là usdx giật bay nóc 93, thì anh em biết vàng sẽ cắm mặt xuống đâu rồi đó nha :)) Chúc anh em đại thắng, mình chốt lệnh tay và tắt bot ngủ đây!! #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# #LợinhuậnForexcủatôi#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

nice day b, sao rồi?
Verified Person
@Hai763 Nice day bạn, vẫn ổn nhé :))

-THE END-

login