Post
· View 166
Ba điều cần nhớ khi quyết định đầu tư trên nền tảng Social Trading: 1. Không ai có thể luôn dự đoán chính xác hướng đi của thị trường, sẽ luôn có rủi ro 2. Không có chiến lược hoàn hảo nhất mà chỉ có chiến lược phù hợp nhất 3. Tiền là của bạn, quyết định cũng là của bạn và người chịu trách nhiệm cũng là bạn Ngày cuối tuần không như kỳ vọng, mặc dù vẫn có lợi nhuận 1,3% nhưng phải cắt sớm một số lệnh #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 07 Aug 2021, 17:06

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

vẫn có lợi nhuận là ổn r bác
thinhln36
Author
Cảm ơn bạn nhé! Nhiều khi buộc phải cắt không là trở về âm ^^

-THE END-

login