Post
· Views 969
Xin chào mọi người. Lại là Minh đây. Hôm nay mình sẽ đưa ra nhận định của bản thân về cặp AUDUSD. Hiện tại cặp tiền vẫn đang nằm trên trend buy dài hạn, đã có dấu hiệu retest lại vùng hỗ trợ 0.72279, trước đó có xuất hiện pinbar cho thấy vùng hỗ trợ khá mạnh, khi giá chạm xuống bị đẩy lên ngay.Chúng ta có thể chờ tín hiệu buy vào từ khung 4h hoặc chịu mức rủi ro vào lệnh limit như mình đặt trong hình 1. Chúc mọi người giao dịch thành công.#TradeNotes# #Knowledge# #Todayanalysis# #AUD/USD#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

不错

-THE END-