Post
· View 569
Kèo kvb bonus 90$Bước 1: Nhấp link: https://www.followstar.com/inv...ớc 2: Đăng kí tài khoản FollowMe và tải ứng dụng FollowMe về máy.Bước 3: Sau khi đăng kí xong tài khoản FollowMe. Đăng nhập vào app FollowMe rồi chọn mục "Add signal" sau đó tìm và chọn KVB PRIMEBước 4: Xác minh số điện thoại.Bước 5: Đăng kí và mở tài khoản KVB PRIME.Bước 6: Mời 5 bạn làm giống trên để nhận 90$. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch MT4 của KVB PRIME mà

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

wow

-THE END-

login