Note

[Phân tích chu kỳ] BTC đã chấm dứt xu hướng giảm và bước vào giai đoạn tích lũy?

Verified Media
· Views 15
[HOT] Xác định xu hướng thị trường DỄ DÀNG NHẤT
Bloomberg: Binance một lần nữa bị giới chức Mỹ điều tra
Hello anh em,

Nay mình mới mò ra được twitter của 1 bác chuyên gia phân tích chu kỳ của BTC. Bác này có tên là Stockmoney Lizards. Dưới đây là 1 hình ảnh về phân tích chu kỳ giá cũng như là chu kỳ Altcoin:Trong hình phía trên tác giả đã có thống kê các chu kỳ giá BTC. Tại cách điểm khoanh màu xanh là thời điểm mà thị trường Bear kết thúc và giá bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy.

Giai đoạn tích lũy được tác giả ước tính là rơi vào tầm 220 thanh giá, kéo dài tầm 439 ngày - tương đương với 1 năm rưỡi!Đối với Altcoin, tác giả sử dụng đồ thị Altcoin Cap để phân tích. Hiện tại, theo trên đồ thị thì Altcoin cap vẫn đang trong quá trình tạo đáy (bear) và vẫn chưa bước sang giai đoạn Bull; đồng thời, giai đoạn Bull có thể sẽ rơi vào tầm năm 2023.

Tóm lại thì chu kỳ tích lũy của BTC có thể sẽ phải kéo dài tầm 1,5 năm nữa trước khi up-trend bắt đầu. Trong khi đó, chu kỳ của Altcoin cũng phải ít nhất cần chờ đến năm 2023.

Anh em nào cần tham khảo thêm về phân tích chu kỳ của bác này thì có thể vào twitter theo link nguồn nhé!

Nguồn: Twitter​
 
 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.