Note

USD 1/10/23

· Views 84

 

#US500 

Anh Bình-Đen mới vừa ký cái dự luật chi tiêu ngắn hạn để Chính phủ Mẽo hổng bị đóng cửa. Nói chung thì Mẽo năm nào cũng cãi lộn xung quanh cái chuyện có đóng cửa hay không, rồi thì đâu cũng trở lại đấy cả. 


Với sự kiện nói trên, tâm lý thị trường sẽ được cải thiện ít nhiều. Nói chung là tâm lý tích cực. Ở phương diện diện này thì USD dễ suy yếu trong ngắn hạn vì USD được chúng sanh tố tăng giá ghê quá trong thời gian qua nên giờ mọi thứ tích cực nên việc chỉnh giá trên trước là ở USD thôi. 


Kế đến là Chứng khoán có thể sẽ ngưng giảm sau quãng thời gian sml vừa qua. Nhưng có thực sự tăng lại luôn hay không thì hên xui :D 


Nhìn ở giác độ kỹ thuật, bất chấp mọi thứ có phần xấu đi ở những ngày cuối tuần rồi nhưng Chứng hổng giảm mạnh thêm nữa. Giá hiện tại đang tiệm cận MA200 D1 và cũng là vùng giá quan trọng. Nghĩa là cửa hồi phục trong ngắn hạn là cao, nhất là khi tâm lý thị trường được cải thiện vì vụ ngưng đóng cửa. 


Điều cần lưu ý ở đây là: Giá có thể sẽ còn tiếp 1 pha chọt chọt xuống nữa trước khi thực sự đi vào pha hồi phục. Vậy nên tui sẽ khuyên anh em bình tĩnh và quan sát, tránh trường hợp vội vàng bâu vô FOMO mà kẻo lỡ đà. 


Mấy đoạn như vậy tui hay gọi là "Tắt thở trước bệnh viện" 

Nghĩa là: Ông nào đang gồng và tài khoản còn thoi thóp thì pha giựt dây này tiễn đi bụi hết. Sau đó mới chịu đi đúng hướng :D

 #US30# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

FOLLOWME Support
Total 100 FCOIN reward
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.