Note

AUDJPY 20/9

· Views 177

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

AUDJPY 20/9

Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xu hướng đi lên sắp kết thúc. Mặc dù nhìn chung chúng tôi vẫn lạc quan, nhưng có thể xảy ra điều chỉnh với nhiều dư địa để giảm xuống mà không ảnh hưởng đến xu hướng tăng cao hơn. Rủi ro/Phần thưởng sẽ kém khi kêu gọi mua từ mức hiện tại.

Chỉ số RSI đang có xu hướng cao hơn. Việc di chuyển qua 95,75 sẽ xác nhận đà tăng.


NFA - Đây không phải lời khuyên đầu tư

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.