Note

EURJPY 8/9

· Views 140

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

EURJPY 8/9

Hành động giá thiếu quyết đoán đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn đi ngang trên biểu đồ trong ngày của cặp tiền này. Một cây nến kiểu Doji đã được dựng lên từ chân đế. Điều này tích cực đối với tâm lý ngắn hạn và chúng tôi mong muốn đặt lệnh mua ở mức rủi ro/lợi nhuận tốt để điều chỉnh cao hơn nữa. Các chỉ số kỹ thuật trên biểu đồ hàng giờ cho thấy xu hướng giảm sâu hơn trước khi xu hướng tăng quay trở lại. Dự kiến giá sẽ tăng hơn nữa mặc dù chúng tôi muốn mua ở mức thấp hơn gần mức 157,40 (dừng ở 156,90). Mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi sẽ là 158,60 và 158,90

Mức kháng cự: 158,05/159,85/160,80

Hỗ trợ: 156,60 / 155,50 / 154,70


NFA - Đây không phải lời khuyên đầu tư

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.