Note

NHẬN ĐỊNH SILVER & OIL NGÀY 1/6

· Views 78

 

NHẬN ĐỊNH SILVER & OIL NGÀY 1/6

Silver khung H4 ngắn hạn
Thiết lập giá tương tự đối với Silver và cảm quan bản thân thấy Silver đi có ăn có học hơn là Gold :D

 

NHẬN ĐỊNH SILVER & OIL NGÀY 1/6

OIL khung H4 - Update
OIL như đề cập đến hôm qua giá dễ giảm về quanh cạnh dưới của Trading-range ở quanh ngưỡng 67.8$. Market đã có 1 pha crash (thuật ngữ: Thể hiện giá tăng/giảm cực nhanh) sau đó đảo chiều thông qua 1 cây nến đuôi chuột túi.

hiện khó để bàn OIL sẽ giảm sâu hơn khi cuộc họp OPEC đang ngày một cận kề (ngày 6/6 tới). Thế nên OIL đoạn này dự kiến sẽ tăng luôn với mức giá tham khảo Long là quanh trở lại $67.8 (stp 67$)

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #OPINIONLEADER# 

 #Silver# 

 #CrudeOil# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.