Note

Đồng đô la Mỹ đã phục hồi một số khoản lỗ sau dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tốt hơn

· Views 35

Đồng đô la Mỹ đã phục hồi một số khoản lỗ sau dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tốt hơn
Một thước đo tâm lý người tiêu dùng phổ biến ở Hoa Kỳ đã kéo dài sự phục hồi trong tháng này, lên mức cao nhất kể từ tháng 4, do giá xăng dầu giảm và sức mạnh thị trường lao động đã giúp bù đắp lo ngại về nền kinh tế đang chậm lại và lạm phát cao kéo dài ở một số khu vực.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.