Note

EUR/GBP không có khả năng thực hiện bất kỳ động thái lớn nào ngoài phạm vi gần đây vào lúc này - ING

· Views 45

Thị trường đang định giá tăng lãi suất gần 75 bps trong cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh vào tuần tới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế tại ING không hy vọng cặp EUR/GBP sẽ có một bước chuyển mình đáng kể.

Đột phá trong dữ liệu công bố hôm nay

“Trong một tuần với nhiều sự kiện dự kiến được công bố của Vương quốc Anh, chúng tôi không nhận được bất kỳ công bố quan trọng nào hôm nay”.

“Các thị trường hiện đang định giá mức thắt chặt là 67 bps tại cuộc họp của BoE vào tuần tới, và chúng tôi nhận thấy nhiều khả năng các thị trường hoàn toàn định giá với mức tăng lãi suất thêm 75 bps trong những ngày tới. Điều đó có thể hỗ trợ một chút cho đồng bản Anh trước khi đưa ra thông báo của BoE, nhưng EUR/GBP có vẻ như sẽ không thể thực hiện bất kỳ động thái lớn nào ngoài phạm vi gần đây vào lúc này."

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.