Note

Mua EURUSD

· Views 75

Mua EURUSD

Trong vài ngày gần đây, EURUSD đã trải qua những giá trị mà nó chưa từng thấy kể từ năm 2002. Do đó, các nhà giao dịch rất cẩn thận để không rơi vào tình huống nguy cấp.

Như đã thấy trong biểu đồ, giá đang hướng tới mức Fibonacci 78,6% từ mức chuyển động từ dưới lên trên trước đó trong biểu đồ hàng tháng. Mức này gần bằng với EURUSD là 1,0000. Do đó, chúng ta nên cảnh giác trong khu vực này và có khả năng giá đảo chiều. #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.