Note

Phân tích giá GBP/USD: Phe đầu cơ giá xuống đang chờ để thoát khỏi xu hướng điều chỉnh tăng

· Views 36
  • Phe đầu cơ giá xuống GBP/USD đang chờ trong xu hướng điều chỉnh hàng ngày.
  • Phe đầu cơ giá xuống nhắm mục tiêu kéo dài đà thoái lui đến các mục tiêu hàng tuần.

Theo phân tích trước đó, Phân tích giá GBP/USD: Phe đầu cơ giá xuống nắm quyền kiểm soát, nhưng mô hình chữ M hàng ngày có thể là một rào cản, phe đầu cơ giá lên đã nắm quyền kiểm soát trong mô hình chữ M bị trì hoãn. Sau đây minh họa khả năng chuyển sang mức 1,2450 trong những ngày tới:

Biểu đồ hàng ngày GBP/USD

Phân tích giá GBP/USD: Phe đầu cơ giá xuống đang chờ để thoát khỏi xu hướng điều chỉnh tăng

Giá đã tiến vào vùng nhu cầu hàng tuần từ nơi phe đầu cơ giá lên hiện đã tham gia và đẩy phe đầu cơ giá xuống trở lại mức thoái lui Fibonacci 38,2%. Tuy nhiên, trên cơ sở hàng tuần, vẫn có khả năng giảm bắt đầu từ mức này và trước khi tuần kết thúc:

Phân tích giá GBP/USD: Phe đầu cơ giá xuống đang chờ để thoát khỏi xu hướng điều chỉnh tăng

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

👍
👌
ok

-THE END-