Note

Phân tích giá AUD/NZD: Phe đầu cơ giá lên đang tìm kiếm một nhu cầu mới để tăng giá

· Views 126
  • AUD/NZD đang chuẩn bị cho một động thái tiếp tục tăng giá trên biểu đồ hàng ngày.
  • Biểu đồ 1 giờ hiện đang giảm, nhưng phe đầu cơ giá lên đang chờ đợi động thái phá vỡ các mức đỉnh thấp hơn.

Phe đầu cơ giá lên AUD/NZD đang dự đoán về động thái tiếp tục phục hồi trên biểu đồ hàng ngày và sau đây minh họa cấu trúc thị trường hiện tại và những thách thức đối với phe đầu cơ giá lên trong thời gian chờ đợi.

Biểu đồ hàng ngày AUD/NZD

Phân tích giá AUD/NZD: Phe đầu cơ giá lên đang tìm kiếm một nhu cầu mới để tăng giá

Giá đã điều chỉnh một phần đáng kể áp lực tăng giá hàng ngày trước đó. Hiện tại có triển vọng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới trên biểu đồ hàng ngày với điều kiện là phe đầu cơ giá lên duy trì cam kết.

Biểu đồ 1 giờ AUD/NZD

Phân tích giá AUD/NZD: Phe đầu cơ giá lên đang tìm kiếm một nhu cầu mới để tăng giá

Trong khi đó, phân kỳ giảm giá là một rào cản tiềm ẩn đối với phe đầu cơ giá lên. Tuy nhiên, việc phá vỡ các mức đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm có thể là tín hiệu lạc quan cần thiết để ủng hộ người mua, cuối cùng dẫn đến việc bắt đầu một ngày mới chắc chắn sẽ tăng.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

😚
👍

-THE END-