Note

EURCHF

· Views 63

EURCHF

H4 khi đến vùng bán chính đã bị đẩy xuống 1 lực khá mạnh. Tuy nhiên lực lên của con sóng trước cũng mạnh không kém nên khả năng cao giá sẽ bị đẩy lên 1 nhịp nữa để tạo mô hình 2 đỉnh.

EURCHF

H1 giá cũng đã phá xuống khỏi vùng tranh chấp tại vùng bán chính của H4.

EURCHF

Nhận định: chờ giá hồi lên 1 nhịp nữa và tìm cơ hội sell cho tỉ lệ RR tốt.

EURCHF

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.