Note

GBP/USD Thấp nhất kể từ tháng 12 sau khi CPI Mỹ tăng mạnh

· View 236

Chạm mức 1.3563-1.3401 sau khi CPI Mỹ tăng cao

Phiên Châu Á 1.3420-1.3398 vẫn đang chịu áp lực thấp nhất kể từ tháng 12

Khả năng giảm nhiều hơn, xuống còn 1.3190 vào tuần thấp nhất của ngày 25 tháng 12 năm 2020

GBP/USD sâu hơn vào 1.3203-1.3819 mây ichi tuần, 100-WMA 1.3283

GBP/JPY 152.58-96 ở Châu Á, 153.75 – 152.53

Giữ chéo ngay trên 100-DMA ở 152.61, 200-DMA 152.02 dưới

Upside có thể được giới hạn gần vẫn tăng dần 55-DMA ở 153.06

Xem thêm tại biểu đồ:

GBP/USD Thấp nhất kể từ tháng 12 sau khi CPI Mỹ tăng mạnh

GBP/USD Thấp nhất kể từ tháng 12 sau khi CPI Mỹ tăng mạnh

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.