Note

#Lợi_Nhuận_Tuần

· View 187

Đây là lợi nhuận giao dịch trong tuần này: 28,9$ (tương đương khoảng 2,8% trên vốn gốc).

Dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế; Đồng bào Miền Trung lại đang chịu sự ảnh hưởng của Bão số 7 và có lẽ còn nhiều lần nữa. Để những đồng tiền sinh ra được sử dụng ý nghĩa hơn, từ nay, với mỗi tuần CÓ lợi nhuận, mình sẽ trích ra 10-20% chuyển đến tài khoản của Uỷ ban MTTQ Việt Nam hoặc đến một đơn vị từ thiện mà mình tin tưởng để gửi đến đồng bào cần đến nó. Chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với VIỆT NAM!

Chúc mọi NĐT một cuối tuần tốt lành!

Cảm ơn tất cả mọi người!

Bill gửi tiền mình sẽ update tại đây: https://drive.google.com/drive...

Edited 09 Oct 2021, 12:15

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

cảm ơn tấm lòng của bạn, ý nghĩa lắm chúc bạn tuần nào cũng lợi nhuận nhiều nhiều nha

-THE END-

login