Note

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) bật lên từ hỗ trợ dài hạn

· View 39

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) đã tạo đáy đôi tại vùng hỗ trợ dài hạn là 39,50%.

Mặc dù nó đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần, nhưng nó vẫn chưa xóa được một vùng kháng cự quan trọng, nơi xác nhận xu hướng là tăng.

Mô hình hai đáy dài hạn

BTCD đã giảm xuống kể từ đầu năm. Điều này dẫn đến mức thấp 39,66% vào ngày 19 tháng 5.

Sau một phiên tăng nhẹ, nó đã giảm xuống vùng hỗ trợ 39,50% một lần nữa vào đầu tháng 9. Động thái này đã tạo ra một mô hình hai đáy, được kết hợp với sự phân kỳ tăng trong cả RSI và MACD.

Ngoài ra, đáy đôi được coi là một mô hình tăng giá. Do đó, một phong trào đi lên có thể sẽ theo sau.

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) bật lên từ hỗ trợ dài hạn

BTCD đột phá

Biểu đồ hàng ngày cho thấy BTCD đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần đã có từ ngày 30 tháng 7.

Sự bứt phá phần nào được hỗ trợ bởi RSI và MACD. Trong khi cả hai đều đang tăng, thì chỉ báo trước vẫn nằm dưới 50 và chỉ báo sau nằm trong vùng âm.

Có mức kháng cự rất mạnh ở 44,5%. Mức này được tạo bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,5, đường Supertrend (bearish) và vùng kháng cự ngang.

Do đó, cho đến khi giá chinh phục được vùng này, xu hướng không thể được coi là tăng.

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) bật lên từ hỗ trợ dài hạn

Đếm sóng

Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất cho thấy rằng BTCD đang ở trong sóng năm và cuối cùng của một xung lực giảm giá (màu cam).

Mục tiêu có nhiều khả năng nhất cho xu hướng giảm là vùng 33,89% – 35,85%. Nó được tìm thấy bằng cách sử dụng độ dài của sóng một (màu cam) và mức FIb thoái lui bên ngoài 1,61 của sóng bốn (màu đen). Điều này sẽ dẫn đến mức thấp nhất mọi thời đại mới.

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) bật lên từ hỗ trợ dài hạn

Triển vọng ngắn hạn cho thấy rằng BTCD có khả năng nằm trong làn sóng phụ cuối cùng của sóng 5. Do đó, nó được kỳ vọng sẽ sớm chạm đáy và bắt đầu xu hướng tăng đáng kể sau đó.

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) bật lên từ hỗ trợ dài hạn

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login