Note

Sóng hồi vàng

Verified Person
· View 110
Qua phiên giảm mạnh bây giờ vàng đi ngang ở mức dưới 1800 vì đi ngang khá lâu nên rất có thể vàng sẽ về lại 1780 và sẽ bật lên lại 🙃 giai đoạn này chơi bé bé buy lên cho vui ở 1795-1800 hoặc 1790-1795 sl 2-3 điểm! Mong chờ về 1780 để làm 1 cú mạnh 🙂


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 10 FCOIN reward
avatar

Hot

HELLO
Verified Person
angers
Author
@Tony TTrung Chào bác
Verified Person
angers
Author
Qua nó về 1784 :)) 🙂 thôi buy lên cũng đc rồi
rải ra buy nhỏ cho vui thôi bác :)))

-THE END-

login