Note

Việc làm phi nông nghiệp gây thất vọng,dịch bệnh nóng lên,giá vàng liệu có tăng...

· Views 79

Tuần trước, do số lượng việc làm phi nông nghiệp mới ở Hoa Kỳ kém hơn đáng kể so với kỳ vọng, thị trường đã không còn để ý tới tuyên bố của FED vào tháng 9 sẽ dự kiến giảm mua nợ. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm và chạm mức thấp mới trong gần một tháng, giúp giá vàng tăng. Hiện tại, dịch bệnh biến thể Delta đang nóng lên, và số lượng người không thể làm việc ở Hoa Kỳ đã tăng lên trong những tuần gần đây, điều này đã làm gia tăng sự lo lắng của thị trường và cung cấp hỗ trợ trú ẩn an toàn cho giá vàng.

Nhà đầu tư quan tâm giới xu hướng giá Vàng hãy chú ý tới xu hướng của đồng USD. Nếu tiếp tục giảm sẽ thúc đẩy sức hấp dẫn của Vàng

Nắm bắt cơ hội sinh lời do thị trường mang tới...


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.