Note

BTCUSD Chạm điểm kháng cự 200MA, Pump or Dump?

· Views 174

BTCUSD Chạm điểm kháng cự 200MA, Pump or Dump?


Tổng quan chart thì 200MA là mốc kháng cự khá mạnh và giá Bitcoin có thể sẽ giảm mạnh nếu đụng mức giá này. Trong lịch sử, giá từng bị giảm mạnh vào thời điểm 20-22 tháng 5 và retest lại vào ngày 26 tháng 5.

Nhưng hiện tại thì giá Bitcoin đã tăng 55% và chúng ta vẫn chưa thấy được nhiều sự điều chỉnh thỏa đáng từ thị trường.

Theo mình thì sớm thôi sẽ có 1 vài sự điều chỉnh giảm giá, có thể là test lại vùng 0.38 - 0.5 Fibonacci và sau đó sẽ tiếp tục tăng.

Dự đoán các điểm hỗ trợ mạnh tiếp theo:

A. 42000

B. 39000

C. 37000


DISCLAIMER: ((NFA, trade based on your own risk))

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Edited 10 Aug 2021, 13:16

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

✌️

-THE END-