Note

sau đà tăng là đi ngang

Verified Person
· View 184

qua 1 ngày tăng mạnh của vàng thì hiện tại vàng đang đi bước kế tiếp là đi ngang tích luỹ đầy đủ thì vàng lại bay, thông thường các pha đi ngang tích luỹ là thời gian để nghe ngóng tin tức, tin đô xấu lại rơi thì vàng sẽ bay hiện tại sell khi gần 1830-1832, và buy khi ở 1818-1820 lệnh buy hay sell đều đc miễn có cắt lỗ là được. 


 
sau đà tăng là đi ngang
 

qua đợt tăng vừa rồi các bạn thấy cây nến đi càng nhỏ (mình hay gọi là nó bò đi)  và xu hướng tăng càng thẳng thì nó càng đi xa nhé! càng bò càng xa 🙃

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

thôi kệ chậm mà chắc bác ui

-THE END-

login