Note

Phân tích giá EUR/USD: Các mức tăng vẫn bị giới hạn gần 1,2200

Verified Official

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng và đối mặt với ngưỡng kháng cự thông thường tại khu vực quan trọng xung quanh mức 1,2150. Vùng kháng cự này cũng được củng cố bởi đường SMA 55 ngày tại 1,2146

Các mức trên cao hơn là các mức đỉnh gần đây xung quanh mức 1,2170 cũng như mức thoái lui Fibo (của nhịp tăng giá từ tháng 11 đến tháng 1) ở 1,2173. Nếu người mua tiếp tục đẩy cặp tiền lên cao hơn thì mức cao nhất hàng tuần ở 1,2189 (ngày 22 tháng 1) sẽ được theo dõi trở lại. Áp lực bán sẽ giảm bớt trên mức này, mở ra cánh cửa cho cặp tiền di chuyển lên các mức cao nhất từ đầu năm trong vùng 1,2350.

Trên bức tranh rộng hơn, lập trường tích cực đối với EUR/USD vẫn không thay đổi trong khi nằm trên đường SMA 200 ngày quan trọng, hôm nay nằm ở 1,1757.

Nhìn vào biểu đồ hàng tháng, sự phá vỡ (vững chắc) đường xu hướng năm 2008-2020 là một sự kiện tăng giá lớn và sẽ củng cố sự tiếp diễn của xu hướng hiện tại trong khung thời gian dài hơn.

Biểu đồ hàng ngày của EUR/USD

EUR/USD

EUR/USD

TỔNG QUANGiá mới nhất hôm nay1.2133Thay đổi hàng ngày hôm nay0.0016% thay đổi hàng ngày hôm nay0.13Giá mở cửa hàng ngày hôm nay1.2117

 

XU HƯỚNGSMA20 hàng ngày1.2092SMA50 hàng ngày1.2155SMA100 hàng ngày1.2007SMA200 hàng ngày1.1766

 

MỨCMức cao hôm qua1.2144Mức thấp hôm qua1.2082Mức cao tuần trước1.217Mức thấp tuần trước1.2023Mức cao tháng trước1.235Mức thấp tháng trước1.2054Mức Fibonacci 38,2% hàng ngày1.2121Mức Fibonacci 61,8% hàng ngày1.2106Mức S1 Pivot Point hàng ngày1.2085Mức S2 Pivot Point hàng ngày1.2052Mức S3 Pivot Point hàng ngày1.2022Mức R1 Pivot Point hàng ngày1.2147Mức R2 Pivot Point hàng ngày1.2177Mức R3 Pivot Point hàng ngày1.2209

 --------------------------------------------------

Được in lại từ bản quyền được bảo lưu toàn bộ bởi tác giả gốc.


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login