Note

JPMorgan Chase tin rằng từ quan điểm của tài sản rủi ro, phạm vi giá hợp lý của Bitcoin là từ 11.000 đến 25.000 USD


Một số nhà đầu tư cho biết, một trong những lý do để mua Bitcoin là Bitcoin tương đương với vàng kỹ thuật số, có thể phòng ngừa lạm phát và duy trì giá trị.


Tuy nhiên, báo cáo nghiên cứu của JP Morgan Chase đã chỉ ra rằng mối tương quan tích cực giữa Bitcoin và vàng, đô la Mỹ và chỉ số S&P 500 đã được nâng cao trong năm qua. Cùng với sự biến động thực tế cao của Bitcoin, Bitcoin phù hợp hơn với vai trò rủi ro tài sản thay vì tài sản trú ẩn an toàn .


JPMorgan Chase tin rằng từ quan điểm của tài sản rủi ro, phạm vi giá hợp lý của Bitcoin là từ 11.000 đến 25.000 USD . Mức giá 25.000 đô la đã phản ánh tác động của việc tổ chức chấp nhận Bitcoin lâu dài và mức giá hiện tại hơn 50.000 đô la là không bền vững.


Ngoài ra, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu bản thân Bitcoin và các loại tiền điện tử khác có đáng để đầu tư hay không, và vẫn có một thiểu số tuyệt đối các công ty bắt đầu đầu tư vào Bitcoin. Nhiều người tham gia thị trường lo lắng về những rủi ro có thể gây ra bởi sự tăng giá nhanh chóng của Bitcoin.


Ken Griffin, người sáng lập và CEO của quỹ đầu cơ nổi tiếng American Castle Company, nói rằng ông không muốn dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tiền mã hóa, "Tôi không thể nhìn thấy nền tảng kinh tế của tiền mã hóa." Oliver Percy, chủ tịch của Bronson Meadow Capital Management tại Hoa Kỳ, nói rằng ông đã lo lắng rằng tiền điện tử dễ bị thao túng.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login