Note

10 thuật ngữ cơ bản trong Forex

Verified Official
· View 105

10 thuật ngữ cơ bản trong Forex

1. Long hoặc Short (Buy hoặc Sell)

Long có nghĩa là vào lệnh mua và Short là vào lệnh bán.

Ở nghĩa thông thường Long là dài và Short là ngắn nhưng ở thị trường tài chính đây sẽ được định nghĩa theo thuật ngữ chuyên ngành. Chính vì thế nhiều anh em mới thường không hiểu tại sao nó lại được định nghĩa như vậy. Đơn giản đây là thuật ngữ chuyên ngành mà thôi!


2. Buy/Sell Limit

Buy Limit hoặc Sell Limit là lệnh đang chờ giá di chuyển đến đúng điểm entry anh em mong muốn rồi mới được vào lệnh.


3. Buy/Sell Stop

Buy Stop hoặc Sell Stop là lệnh đang chờ giá di chuyển tới đúng điểm entry anh em mong muốn rồi mới được vào lệnh. Sự khác biệt của Buy/ Sell Stop với Buy/ Sell Limit là hướng đi của giá.


4. Entry

Là điểm để anh em bắt đầu thực hiện một giao dịch. Tìm được 1 entry đẹp là điều vô cùng quan trọng giúp tránh rủi ro cho lệnh của anh em rất nhiều và đây cũng chính là mấu chốt quyết định anh em lợi nhuận thu về hay số tiền anh em mất khi giao dịch thua lỗ.


5. Spread

Là chênh lệch giữa giá mua và giá bán (giá bid và giá ask). Đây được xem là một khoản mà anh em phải chấp sàn, bù lại với việc trả phí giao dịch thấp thì spread sẽ cao.

Ví dụ: cặp EURUSD có giá là 1.03010/1.03020 thì phí spread sẽ là 1 pip. Đây cũng là cặp giao dịch có thanh khoản cao nhất trong thị trường, anh em có thể xem xét spread ở các sàn bằng cách coi spread của cặp EURUSD.


6. Pip là gì?

Là đơn vịi đại diện thông dụng cho sự thay đổi giá trong thị trường forex. Cặp tiền tệ có đuôi JPY xxx/JPY thì pip sẽ được quy định ở số thập phân số 2, cặp tiền tệ không có đuôi JPY xxx/yyy thì pip sẽ được quy định ở số thập phân số 4.


7. Lot là gì?

Lot là khối lượng giao dịch tiền tệ trong thị trường forex. 1 Lot chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản/đơn vị tiền tệ trong tài khoản của anh em. Nghĩa là nếu như anh em muốn giao dịch một lot USD/JPY, anh em sẽ cần $100.000 tương đương có TIỀN KÝ QUỸ x ĐÒN BẨY.

Ngoài lot chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ, còn có lot mini (tương đương 10.000 đơn vị) và lot micro (tương đương 1.000 đơn vị).


8. Bid

Giá bid sẽ là giá thấp hơn trong 2 giá mà anh em xem 1 cặp giao dịch.

Ở đây anh em sẽ xét ở 2 phương diện người mua (ngân hàng) và người bán (anh em). Anh em sẽ phải luôn Sell ở giá thấp hơn và dĩ nhiên người mua (ngân hàng) sẽ mua được giá thấp hơn. Đây là lí do mà khi anh em mở lệnh Sell thì lệnh anh em sẽ âm ngay, vì ở vị thế Sell anh em sẽ vào lệnh ở giá thấp và phải chốt lệnh ở giá cao.


9. Ask

Giá Ask sẽ là giá cao hơn trong 2 giá mà anh em xem 1 cặp giao dịch.

Ở đây anh em sẽ xét ở 2 phương diện người bán (ngân hàng) và người mua (anh em). Anh em sẽ phải luôn Buy ở giá cao hơn và tất nhiên người bán (ngân hàng) sẽ bán được giá cao hơn. Đây là lí do mà lúc anh em mở lệnh Buy thì lệnh anh em sẽ âm ngay, vì ở vị thế Buy anh em sẽ vào lệnh ở giá cao và phải chốt lệnh ở giá thấp.


Nói ngắn gọn: trong một giao dịch thì Bid là giá chào bán, Ask là giá chào mua. Có 2 vị thế:

- Vị thế bán: Bán với giá Bid và mua với giá Ask.

- Vị thế mua: Bán với giá Ask và mua với giá Bid.


10. Pump/ Dump hay Bull market/ Bear Market

Anh em thường hay đọc được Bull/ Bear hay Bò và gấu, lý do tại sao hai con vật này lại được xuất hiện ở thị trường tài chính?

Anh em để ý vào cách tấn công của 2 loài này sẽ hiểu, bò sẽ tấn công bằng cách húc LÊN và gấu tấn công bằng cách quật XUỐNG, nên Bò sẽ thể hiện cho tăng và Gấu mô tả cho giảm. Cách nói khác của thị trường bò là Pump và thị trường gấu là Dump.

--------------------------------------------------

Được in lại từ bản quyền được bảo lưu toàn bộ bởi tác giả gốc.


Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.