Note

Tìm nhóm để tận hưởng giao dịch

Verified Official
· Views 3,305

FOLLOWME tạo dựng cộng đồng giao dịch để các nhà giao dịch tương tác với nhau. IM group được xây dựng dựa trên cơ sở như thế. Qua 2 tuần thử nghiệm, FOLLOWME đã kết nối được 4 nhóm giao dịch IM gồm Malaysian Traders, Indonesian Traders, Vietnamese Traders, and Thai Traders. Tất cả các nhóm đều được chào đón nhiệt tinh. FOLLOWME đánh giá cao sự ủng hộ của các nhóm. Vì thế chúng tôi sẽ mở thêm tổng cộng 12 nhóm giao dịch để các thành viên có thể cùng nhau trao đổi. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn để giao dịch không còn là một hành trình đơn độc!

Dưới đây là 12 nhóm giao dịch bạn có thể tham gia:

 

Nhóm theo khu vực:

 • Thai Traders (Nhóm giao dịch Thái Lan)
 • Malaysian Traders (Nhóm giao dịch Malayxia)
 • Indonesian Traders (Nhóm giao dịch Indonexia)
 • Vietnamese Traders (Nhóm giao dịch Việt Nam

Nhóm theo công cụ giao dịch:

 • XAU/USD Club (Nhóm Vàng/ Đô la Mỹ)
 • GBP/JPY Club (Nhóm Đồng bảng Anh/ Yên Nhật)
 • GBP/USD Club (Nhóm Đồng bảng Anh/ Đô la Mỹ)
 • EUR/USD Club (Nhóm EURO/ Đô la Mỹ)
 • WTI Club (Nhóm dầu WTI)

Nhóm theo thực trạng:

 • Global Traders (Nhóm quốc tế
 • Verified Traders (Nhóm xác thực)
 • Copy-Traders (Nhóm Copy)

 

Hãy gia nhập nhóm với chúng tôi!

Tìm nhóm để tận hưởng giao dịch

Chúng tôi đang tuyển dụng quản lí cho mỗi nhóm giao dịch. Nếu bạn quan tâm, hãy liên lạc với chúng tôi.

Trân trọng!

 

*Cấm toàn bộ mọi hình thức quảng cáo, spam trên IM group.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

grt!👍👍
good
Nice
great👍👍
great!

-THE END-