Post
· Views 74
Rút lãi tài khoản COPPYTRADE cùng anh em. Lợi nhuận từ đầu tháng 1/7-15/7 tài khoản sạch lệnh, vốn 10k đạt LN 601$~ 6% vốn  Anh em quan tâm nhắn tin trực tiếp mình gửi passview tham khảo ( lịch sử rõ ràng, lợi nhuận ổn định trên 1 năm )  Cuối tuần thị trường xấu nên mình nghỉ sớm. Mọi người giao dịch gặp vấn đề gì nt mình hỗ trợ nhé.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

avatar

Hot

👌👌

-THE END-