Post
· Views 60
Cách phối kiếm * Cách đơn giản nhất là mỗi mạch kiếm kết hợp với mạch kiếm chủ công, tức là mỗi bài riêng lẻ kết hợp bám lý thuyết dow nền tảng. - Kháng cự hỗ trợ + dow - Trendline + dow - Fibo + dow - Ema + dow - Phân kì hội tụ + dow * Cách phức tạp hơn một xíu, kết hợp từ 3 mạch kiếm trở lên, nhưng vẫn luôn kèm mạch kiếm chủ lực dow, tức là kết hợp từ 3 bài, 4 bài, 5 bài, 6 bài cùng một lúc, nhưng vẫn bám dow. Phần này xem như tổ hợp, ae có thể tuỳ biến ra từng phương pháp riêng phù hợp với bản thân mình.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

hay ghê

-THE END-