Post
· View 108
#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#Chờ Tín Hiệu Bán Với XAU/USD Khung thời gian 1 giờ. Cấu trúc giảm. Tại ngưỡng kháng cự 1780 đã xuất hiện tín hiệu bán với một nến nhấn chìm giảm rất lớn. Ở khung thời gian thấp hơn - 30 phút, giá đã phá vỡ Key level của xu hướng tăng tại 1772. Có thể đợi giá hồi cao hơn mức này xác nhận xu hướng giảm trở lại và tiếp tục tìm kiếm cơ hội bán. Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1750 và 1720.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login